Mon. Dec 11th, 2023

Month: February 2022

Abdiisaa Aagaa

Abdiisaa Aagaa Koloneel Abdiisaa Aagaa (1919 – 1977) Oromiyaa, Wallagga kessatti dhalate. Abdiisan waraana Itoophiyaan Xaaliyaanii waliin geggessiteraati gootummaa guddaa agarsiisen ummata biratti beekkama. Koloneel Abdiisaa Aagaa Oromiyaa Dhihaa,Wallagga ,Najjotti bara1919 kessatti dhalate. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra-Maaram seenee…