Fri. May 24th, 2024
Madda Walabu University

Balaa konkolaataa mudateen hanga yoonaatti lubbuun barsiisotaa fi hojjettoota Yuunivarsitii Madda Walaabuu 20 darbe

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Balaa konkolaataa barsiisoota Yuunivarsiitii Madda Walaabuu mudateen hanga ammaa lubbuun namoota 20 bahuun himame.

Barsiisoonni kunneen Kaampaasii Shaashamanneetti Barsiisuuf konkolaataa yuunivarsiitiin gara Doldolaa imalaa turan.

Godina Arsii Lixaa Iddoo addaa Washaa jedhamutti , konkolaataan isaan fe’ee deemaa ture hallaayyaa lixuun hanga ammaatti lubbuun namoota 20 darbeera.

Namoonni hafan Hospitaalaa Adabbaa , Doldolaa fi Roobeetti tajaajila yaalaa argachaa akka jiran, Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahimad Kaliil himaniiru.

Madda: OBN Afaan Oromoo

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply