Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Firiin Qorumsa Kutaa 8ffaa Oromiyaa Ifoome

Breaking ????

Qabxiin seensa kutaa 9ffaa naannoo Oromiyaa ifoome????

????Biiroon Barnoota Oromiyaa ibsa har’a kenneen Dhiiraaf 50% ol Dubaraaf immo 47% ol ta’uu hubachiiseera.

????Barattoota Aanaalee Horsiisee Bulaatti,
Dhiiraaf 47% ol , Dubaraaf 44% ol , barattoota fedhii addaaf Dhiraaf 44% ol Dubaraaf 41% ol ta’uu Hooggana I/A Biirichaa Obbo Girmaa Baayisaa ifoomsaniiru.

????Bara kana Barattoota qormata kutaa 8ffaa fudhatan keessaa 95.1 % ta’an gara kutaa 9ffaatti darbuus hubachiisaniru.

Barattonnii qabxii gadi dhiifame karaa toora intarneetii https://oromia.ministry.et/#/home beekuu akka danda’aan biirichi hubachiiseera.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply