Fri. Jul 19th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

“TPLF carraa nageenyaa kennameefitti hinfayyadamu taanaan tarkaanfii irra deebii hinqabne fudhachuuf qophiidha”
-Birgaader Jeneraal Bultii Taaddasaa

Gareen shororkeessaa TPLF carraa nageenyaa mootummaan laatameefitti kan hin fayyadamne taanaan yeroo kamiyyuu tarkaanfii irra deebii hin qabne fudhachuuf Raayyaan Ittisaa qophii ta’uu Daarektarri Hariiroo Alaa Ministeera Raayyaa Ittisaatti Birgaader Jeneraal Bultii Taaddasaa ibsan.

Humnoota waraanaa biyyoota garagaraa teessoosaanii Finfinnee taasiisaniif haala wayitaawaarratti ibsa taasifameera.

Ministeera Dhimma Alaatti Daarektarri Jeneraalaa biyyoota ollaafi Mootummoota Misoomaa Afrikaa Bahaa Ambaasaaddar Fissahaa Shaawul, mootummaan nageenyi akka bu’uuf tarkaanfii hedduu imaluu eeraniiru.

Garichi badii kana dura naannoo Amaaraafi Affaaritti qaqqabsiise dabalataan ammas naannoo Affaar Abi’aalaatti weerara banuun lammiilee nagaa ajjeessaafi buqqisaa jiraachuu himaniiru.

Mootummaan murannoo nageenyaaf qabuun waliigalteen biyyaalessaa akka umamu maree biyyaaleessaa qopheessaa jiraachuu ibsa taasiisaniiru.

Gareen shororkeessaa TPLF daandii dogongoraa qabachuun Itoophiyaa diiguuf yaaluus gootota Itoophiyaan fashaleessuun danda’amuu Birgaader Jeneraal Bultiin ibsaniiru.

Gareen shororkeessaa TPLF carraa nageenyaa kennameefitti kan hinfayyadamu taanaan yeroo kamuu tarkaanfii irra deebii hinqabne fudhachuuf Raayyaan Ittisaa qophii ta’uu ibsaniiru.

FBC.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply