Sat. May 18th, 2024
FDRE Government Communication ServiceFDRE Government Communication Service

Raayyaan Ittisaa Magaalota Naannoo Tigraay to’achuu itti fufe – TKM

FDRE Government Communication Service

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Tajaajilli Kominikeeshinii Mootummaa haalaa yeroo ilaalchisee ibsa baaseera.

Tajaajilichi ibsa baaseen Raayyaan Ittisa Biyyaa Magaalota Naannoo Tigiraay to’chuu itti fufuu eereera.

Raayyichis magaalotatti waraanaa utuu hingaggeessiin tooftaa humnoota garee shororkeessaa ABUT dadhabsiisuu fayyadamuu ibseera.

Mootummaan Ityoophiyaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa waliin qindoomuun naannawaa to’annoo jala oolchetti deeggarsi namoomaa akka qaqqabu hojjechaa jiraachuu ibsameera.

Hawaasa naannawichaa waliin mari’achuun, caasaan bulchiinsa ummataa akka gurmaa’uuf daandii mijeessaa jiraachuu ibseera.

Kun utuu kanaan jiruus Gamtaa Afrikaatiin mariin nageenyaa Afriikaa Kibbaatti gaggeeffamurratti kan hirmaatu ta’uu ibseera.

Jilli Ityoophiyaa marii nageenyaarratti hirmaatus har’a ganama gara Afrika Kibbaatti qajeeluu Tajaajilli Kominikeeshinii Mootummaa beeksiseera.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply