Sat. May 18th, 2024
#DV2024#DV2024

Yeroon Galmee #DV2024 Onkoloolessa 5 – Sadaasa 8, 2022 ta’uun ibsameera.

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Sagantaan galmee Viizaa Hedduminaa #DV2024 Onkoloolessa 5 hanga Sadaasa 8, 2022tti banaa kan ta’e yoo ta’u, biyyoota gatii immigireeshinii U.S. gadi aanaa qaban irraa dhufan, kanneen ulaagaa ulaagaa guutan, carraa viizaa godaantota U.S. akka galmaa’an ni hayyama.

#DV2024

Galmeen kan geggeeffamus karaa linkii http://ow.ly/FIMF50KZkm5 qofa ta’a.

U.S. Embassy Addis Ababa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply