Mon. Jul 22nd, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Manni Murtii Ol’aanaa Godin Booranaa Anga’oota Mootummaa Aangoo isaaniitti fayyadamuun Lafa Mana jireenyaa gurguratan hidhaan adabe.


Yakkamtoota maqaan isaanii

1ffaa Fuungicha Dheengee

2ffaa Abdulaziiz Alii

3ffaa Huseen Aliyoo jedhaman lafa Mana jireenyaa Godina Booranaa Magaalaa Mooyyaalee keessatti aangoo isaaniitti fayyadamuun gurguratan irratti hidhaa cimaa waggaa torba hanga ji’a saddeetii fi qarshiin adabeera.


Haalumaa kanaan Manni Murtichaa yakkamaa 1ffaa Fuggicha Dheengee Kantiibaa Magaalaa Moyyaalee kan ture irratti hidhaa cimaa waggaa 7 fi qarshii kuma 20, Yakkamaa 2ffaa Abdulaziiz Alii hidhaa cimaa waggaa 7 fi qarshii kuma 20 fi himatamaa 3ffaa Huseen Aliyoo irratti ammoo hidhaa salphaa Baatii 8 fi qarshii kuma 1’n adabeera.

OBN Afaan Oromootu gabaase.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply