Mon. Jul 22nd, 2024
MOE

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Ministeerri Barnootaa ramaddii barattoota dhaabbilee barnoota olaanootti ramadamanii ifoomseera.

MOE


Qormaata seensa Yuunvarsiitii bara 2013 fudhatanii Yuunvaarsiitii mootummaaf barattoota qabxii darbiinsaa fidaniif ramaddiin taasifameera.


Haaluma kanaan gama:
Marsaritii: https://result.ethernet.edu.et
Ergaa gabaabaa(SMS): 9444
Teeleegiraamiin: @moestudentbot ramaddii isaanii ilaallachuu kan danda’an ta’u ministeerichi beeksiseera.


Barattoonni ramaddii waliin walqabatee gaaffii qaban kamiyyuu gama marsaritii https://complaint.ethernet.edu.et dhiyeeffachuu kan danda’an ta’uu yaadachiiseera.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply