Sun. Jul 21st, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Gareen kubbaa miilaa Paan Afrikaarratti hirmaatu Koongoo Kinshaasaa gale

Gareen kubbaa miilaa Paan Afrikaarratti hirmaatu Koongoo Kinshaasaa gale

Gareen kubbaa miilaa dorgommii Paan Afrikaarratti hirmaatu Koongoo Kinshaasaatti imaluusaa ittigaafatamtuun Biiroo Dargaggootaafi Ispoortii Oromiyaa Saamiyaa Abdallaa ibsa addatti kaleessa Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin ibsan.


Dorgommicharratti Oromiyaarraa dhiirotaan Mana Barnootaa Sadarkaa 2fa Awwaaroo, Naannoo Kibbaarraa dubartootaan Mana Barnootaa Sadarkaa 2ffa Diillaa ni hirmaatu.
Gareewwan kunniin dorgommii gulaallii Amajjii 3 hanga 5 bara 2014tti gaggeeffameen darbuusaaniis yaadachiisaniiru.

Maddi: Ethiopian Press Agency /Bariisaaaa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply