Sun. Jul 21st, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Hawaasni Oromoo Gammoojjii Baalee Birmannaa Hawaasa Oromoo Bal’aa Barbaada

Hawaasni Gammoojjii Baalee birmannaa ummata Oromo barbaada. Ummanni Oromo bal’aan, mootummaan naanno mootummaan federaalaa, dhaabbileen gurguddaan Oromo ummanni bal’aan gammoojjii Baalee keessatti hoongeen rukutamee dhumaa jira. birmadhaa. Ummata keessan dhumaatii irraa baraaraa.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply