Mon. Dec 11th, 2023

Month: January 2023

Agarii Tulluu

Agarii Tulluu Agariin Tulluu qabsaawaa mirga Oromooti. Agariin bara sirna abbaa lafaa keessa cunqursaa ummata Oromoorra ga’u balaaleffachuudhan qabsoo waraanaa jalqabe. Qabsoo irra guddaa gochaa kan ture naannoo Salaaletti ture. Qabsoo kana gara naannoo biraattis baballisuuf…

Bulchiinsa Magaalaa Sulultaatti Meeshaleen Waraanaa Seera Alaa Magaalaa Bahardar irra gara Magaala Finfinneetti geeffama ture Sakatta’insa taasifameen to’annoo Jala Ooluu Isaa Qajeelchi Poolisii Magaalichaa Beeksise

Bulchiinsa Magaalaa Sulultaatti Meeshaleen Waraanaa Seera Alaa Magaalaa Bahardar irra gara Magaala Finfinneetti geeffama ture Sakatta’insa taasifameen to’annoo Jala Ooluu Isaa Qajeelchi Poolisii Magaalichaa Beeksise. Konkolataa Land kiroozarii lakk. gabatee…