Fri. May 24th, 2024
Asxaan magaalaa ShaggarAsxaan magaalaa Shaggar

Asxaan magaalaa Shaggar faajjii Sirna Gadaafi Odaa haammatee simboomuun agarsiistuu ibsama eenyummaa Oromooti

Asxaan magaalaa Shaggar

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Dirree diriirtuu sonaafi muuda Oromtichaan kan faayamte magaalaan Shaggar asxaa eenyummeessaa shoora kolbachiisuu ittiin bahattu ifoomsitee jirti.

Asxaan Shaggar ittiin simboomte kun Faajjii Sirna Gadaafi Odaa haammatee baheera.

Faayamni faajjii Gadaafi Ardaan ilaalama guutuu mallattoo geengootiin asxaa Shaggar irra jiru, agarsiistuu ibsama eenyummaa Oromooti.

Shaggar wiirtuun siyaasaafi diinagdee iddoo argama ardaa jilaa Oromoo gurguddaa kun misoomtee qaroominaafi guddummaa Oromoo mul’isuuf si’achaa jirti.

Maalummaan mallattoofi hiikoo asxaa magaalaa Shaggar ilaalchisee ibsi dhiyeenya kan kennamu ta’uu Waajirri Bulchiinsaa Magaalaa Shaggar beeksisee jira.

Maddi: Oromia Communication Bureau

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply