Fri. May 24th, 2024

Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa Uummata Oromoo Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Qe’ee fi Qabeenya Isaaniirraa Buqqa’anii Jiraniif Gargaarsa Taasise

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa (FHH) yaadannoo guyyaa dhaloota Artiist Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun ummata Oromoo Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti qe’ee fi qabeenyaa isaaniirraa rakkoo nageenyaan buqqa’aniif gargaarsa namoomaa taasisee jira.

Guyyaan dhalootaa 39ffaa Haacaaluu hojii tola ooltummaa inni ittiin beekamuun yaadatamee ooleera.

Duudhaalee Hacaaluu itti fufsiifna!

FHH

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply