Sat. May 18th, 2024
Suuraa harrootaa, Fakkiin kan AFPSuuraa harrootaa, Fakkiin kan AFP

Qalma harrootaa balaaleffachuuf lammileen Naayijeeriyaa hiriira bahan

Suuraa harrootaa, Fakkiin kan AFP

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

ammileen Naayijeeriyaa dhibbaan lakkaa’aman magaalaa guddoo biyyattii Abujaatti bahanii qalma harrootaa ‘’seeraan alaa’’ lammileen Chaayinaa Naayijeeriyaa

raawwatan balaaleffatan.

Namoonni hiriira bahan akka jedhanitti, mootummaan qalmi harree akka dhaabbatu ajajee ture, garuu harree qaluun addaan hin citiin hafe.

Gareen hawaasa sivilii mormii sana qindeessan Ministeera Qonnaa Naayijeeriyaatu daldala harree lammilee Chaayinaaf eeyyame jedhanii himatan.

Seerri daldala harree to’achuuf bahe sadarkaa paarlamaa Naayijeeriyaatti yeroo ammaa ilaalama jira.

Ji’a darbe Biiroon Gumrukaa Naayijeeriyaa qaama hormaataa harroota 7,000 gara Chaayinaatti ergamaa ture buufata xiyyaara Leegositti qabee ture.

Qaamni hormaataa harrootaa kun biyya Chaayinaatti dawaa aadaa tolchuuf barbaadama.

Bal’ina oduu kanaa BBC News Afaan Oromoo irraa dubbisaa.

Suuraa:AFP

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply