Tue. Jul 23rd, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Jeneraal Baacaa Dabalee dabalatee namoonni adda addaa ambaasaaddarummaan muudaman


Gaazexaa Bariisaa
Pirezidaanti Saahilawarqi Zawudee heera keeyyata 71 keeyyata xiqqaa 3 bu’uureffachuun namoota gara garaatiif muudama ambaasaaddarummaa guutuufi ambaasaaddarummaa kennan.
Haaluma Kanaan:

 1. Obbo Tafarraa Darriboo
 2. Obbo Dassee Daalkee
 3. Doktar Silashii Baqqalaa
 4. Jeneraal Baacaaa Dabalee
 5. Jeneraal Hasan Ibiraahim
 6. Aadde Shittaayee Minaalee
 7. Pirofeesar Fiqaaduu Bayyanaa
 8. Obbo Rashaad Mahaammad
 9. Abaasaaddar Jamaal Bakar
 10. Obbo Fayisil Aliyyii
 11. Obbo Isaaayyaas Gootaa
 12. Obbo Tsaggaa’aab Kibabawu
 13. Obbo Xaafaa Tulluu
 14. Dokrar Dagginnat Tashoomaa
 15. Obbo Dhaabaa Dabaleefi
 16. Obbo Fiqaaduu Bayyanaa ambaasaaddarummaa guutuun muudamaniiru.

Akkasumas

 1. Obbo Asaayyee Alamaayyoo
 2. Obbo Hayilaayi Biraanee
 3. Obbo Awwal Wagris
 4. Aadde Buzunash Masarat
 5. Obbo Aantenah Taarikuu
 6. Obbo Akliiluu Kabbadaa
 7. Obbo Sayid Mohaammad
 8. Obbo Yooseef Kaasaayee
 9. Obbo Zalaalam Birihaan
 10. Aadde Furtuunaa Dibaakoofi
 11. Obbo Warqaalammaa Dastaa ambaasaaddarummaan muudamuusaanii odeeffannoon Waajjira Pirezidaantii Federaalaarraa arganne ni mul’isa.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply