Wed. May 22nd, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Waraanaa Raashiyaa-Yuukireen: Pirezidantiin Yuukireen Zeleniskiin lammiileen irree tokkoon Raashiyaarratti akka duulan ajajan

Pirezidantiin Yuukireen Volodmiir Zeleniskii lammiileen biyyasaanii ”irree tokkoon” ka’uun weerartuu akka ofirraa qolatan ajajan.
Pireezidantichi haasaa uummatasaaniif dabarsaniin yeroon weerara uummata keenyarratti baname ofirraa lollu amma jechuun dhaaman.
“Irree tokkoon gadi baatanii yakkamtoota kunneen magaalaa keenya keessaa baasuutu isinirra jiraata,” jedhan.
Waamichi birmannaaf pireezidantichi dhiyeessan kun kan uummatasaanii qofa osoo hin taane deeggarsa warra lixaa gaafachuus ni ilaallata, Pireezidantiin US Joo Baayidan akka jeettii waraanaa dabalataan erganiifis gaafataniiru.
Qondaaltonni US Poolaanditti walga’uun akkaataa achirraa jeettii waraanaa MiG jedhamu Yuukireeniif erguun danda’amurratti dubbachaa jiru.
Erga Raashiyaan Yuukireen weerartee haleellaa eegaltee guyyoota 11 ta’eera, ogeeyyiin akka jedhanitti weerarri Raashiyaa bakkuma itti jalqabetti dhaabbateera, Pireezidantiin Raashiyaa Vilaadmiir Putiin garuu oppireeshiniin ”akkuma karooraan deemaa jira” jedhan.
Waraanni magaalota hedduu keessatti raawwachaa kan jiru yoo ta’ellee, humnoonni Raashiyaa hanga ammaatti magaalaa Yuukireen ijoo tokko qofa to’atan. Kunis Kersoon jedhamti.


Raashiyaan magaalota hedduu kanneen akka Zapporiizhiyaa to’achaa akka jirtu himaa jirti.
Raashiyaan buufata niwukilaraa Awurooppaa keessatti guddicha ta’e Zapporiizhiyaa qabaachuu Jimaata darbe beeksiste.
Humnoonni Raashiyaa magaalota handaara magaalaa Kiyeev hedduu haleelaa jiru
Pireezidanti Vilaadmiir Putiin qondaaltonni Yuukireen karoora Raashiyaa dura dhaabbataa jiran, ”Egeree Yuukireen akka biyya of dandeesseetti turuuf qabdu gaaffii keessa kan galchuudha,” jedhan.
Akeekkachiisi hedduun gamaa gamanaa osoo itti roobuu Aab Putiin Ministira Muummee Israa’el Naftali Beneet waliin Sambata kaleessaa Moskootti walaragan.
Erga weerara eegalanii warra lixaa keessaa yeroo jalqabaaf qondaala mootummaan walarguusaaniiti.
Maanguddoo umrii waggaa 69 Vilaadmiir Putiin waliin waggoota dheeraaf hiriyaa kan ta’an Aab Beneet, Raashiyaa fi Yuukireen walitti araarsuuf yaalaa turan.
Gama kaaniin Pireezidantiin US Joo Baayidan kan Yuukireen Volodimiir Zeleniskii waliin Sambata kaleessaa bilbilaan erga dubbatanii booda deeggarsa namoomaa fi meeshaa waraanaa dabalataan akka erguuf jiran waadaa seenaniiru.
Aab Baayidan deeggarsa namoomaa lammiilee Yuukireeniif doolaara biiliyoona 10 kennuuf karoora qabu.
Aab Zeleniskiin gamasaaniin deeggarsi warra lixaa akka eegame miti, akkaan laafeera jechuun komiirra jiru.

Naton qilleensa Yuukireen balaliinsa kamirraayyuu bilisa gochuu dhabuun akka isaan gaddisiise himataa jiru.
Naton garuu qilleensa balaliinsarraa bilisa gochuun (No fly Zone), waraana hamaatti kan geessu waan ta’eef jedhee irraa of qusataa jira.
Qondaaltonni Yuukireen jeettii waraanaa MiG-29 dabalataan akka kennamuuf erga iyyatanii booda, Pireezidanti Baayidan deeggarsa meeshaa waraanaa taasisuuf waadaa galan
Aab Zeleniskiin seera baastota Ameerikaa 300 ta’an karaa viidiyoo argatanii dubbisanii turan.
Akka gabaasa miidiyaa US’tti Zeleniskiin boba’aa Raashiyaarra qoqqobbiin akka kaa’amuu fi xiyyaaronni oomisha Raashiyaa ta’an kanneen Baha Awurooppaa jiran dabarfamanii Yuukireenitti akka kennaman gaafatan.
Qondaaltonni Waayit Haawus akka jedhanitti gaaffiin Zeleniskii xiyyeeffannaan ilaalamaa jira, bulchiinsi Baayidan ”tarii karaa Poolaand xiyyaarota gara Yuukireen galchuun yoo danda’ame” jedhee irratti hojjetaa jira jechuun miidiyaaf ibsan.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply