Fri. May 24th, 2024

Adawaafi Oromoo

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Waraana Adwaa fi Gootummaa abbootii keenyaa

Waraanni Adawaa Bitootessaa 1 bara 1889 akka lakkoofsa Awurooppaatti waggoota 126n har’a tahee waraanaa xumuraa Xaaliyaaniin Itiyoophiyaa koloneeffachuu dhuftee itti qaanoftee deebiteedha.
Gootonnii Itiyoophiyaa birmadummaa biyya isaanii kabachisuuf wareegama hedduu kanfaluun milka’anii birmadummaa biyyaa isaanii kabachisuun asiin ga’aniru.


Gootonni Ijoollee Oromoo fi Saba biroo muraasnii waraanaa isaanii hogganuun yeroo dhumaaf waraana Xaaliyaanii Gaarreen Adawa irraattii daakuu godhan.
Loltoota biyyaattii Hooganaan

 1. Daj Gabayyoo Gurmuu(Oromoo),
 2. Ras Alula Abbaa Naggaa,
 3. Taytu Betul(Oromoo )
 4. Tekle Haymanot(Agawoo)
 5. Ras Makonnen Guddisaa (Oromoo)
 6. Ras Mikael abbaa Lij Iyyaassu(Oromoo)
  Ras Mengesha,
 7. Fit’awrari Gebeyehu Gurmuu(Oromoo) ,
 8. Fitawrari Habte Giyorgis Dinagdee(Oromoo)
 9. Fitawrari Damtew(Ahmaraa)
 10. Dejazmach Balcha Safoo(Oromoo)

yemmuu tahan gama Xaaliyaanii ammoo Oreste Baratieri,Vittorio Dabormida ,Giuseppe Arimondi fi Matteo Albertone (POW) waraana Xaaliyaanii hogganuun Itiyoopiyaa waraananii jiru.
Waraanaa kana irraattii gama Itiyoophiyaatiin loltoonni 80,000 hirmataniruu.kana keessaa loltoonni 20,000 tahaan Eeboo fi Gaachanaa qabachuun, loltoonni 8,600 fardeen yaabbachuun lolaniruu.
kana keessaa Lammiileen Itiyoophiaa waraanaa irraattii hirmatan keessaa 5000 tti kanneen siqan wareegamaniru.8000 kanneen tahaan ammoo mada’aniruu.

Gama Xaaliyaaniin ammoo loltoota 18000 tahaan meeshaa waraana ammayyaa hidhachiisuun bobba’astee keessaa kanneen 6500 ttii siqaan ajjeefaniru.1400 ol ammoo miidhamaniru.akkasumas 3000tti kanneen siqaan booji’amaniru.
Seenaan gootummaa abbootii keenyaa bara baraan ni jirata.

Maddi: Kominikeeshinii Magaalaa Sabbataa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply