Fri. Jul 19th, 2024

Imaammata Misooma Afaan Ityoophiyaan Afaanoonni beekkamtiin laatameef Afaan hojii Federaalaa ta’uun akka tajaajilan qophiin xumuramaa jira

Afaan Oromoo

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa


Imaammata Misooma Afaan Ityoophiyaan Afaanoonni beekkamtiin laatameef Afaan hojii Federaalaa ta’uun akka tajaajilan qophiin xumuramaa jiraachuu Ministeerri Aadaafi Ispoortii beeksiise. Afaan Amaaraa biratti dabalataan Afaanoota Imaammata Misooma Afaan Ityoophiyaan Afaan hojii mootummaa federaalaa ta’uun akka tajaajilan beekkamtiin laatameef gara hojiitti galchuuf sanadoota qophaa’eerratti qooda fudhattoota waliin Adaamaatti mari’atameera.


Afaanota Imaammatichaan beekkamtii argatan gara hojiitti galchuuf turjumaana dabalatee dambiiwwan biroo qopheessuuf qo’annoon gaggeeffamuu Ministirri Ministeera Aadaafi Ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasan ibsaniiru. Afaanoota kanneen gara hojiitti galchuuf adeemsa hedduu waan barbaachisuuf qophiin duraa xumuramuu eeraniiru.


Dambiiwwan qophaa’an hojiirra oolchuuf qorannoowwan gaggeeffamaniin bu’aa argannoo galteewwaniin gabbisuun hojiitti hiikuuf mariin kun murteessaa ta’uu Ministir Deetaan Aadaafi Ispoortii Aadde Warqinash Birruun dubbataniiru.


Imaammata misooma Afaan Ityoophiyaan Afaanoota Afaan hojii mootummaa Federaalaa ta’uun akka tajaajilan Arfan gara hojiitti galchuuf hojjetamaa jiraachuu kan eeran Aadde Warqinash, hojiin turjumaana Imaammata Afaan Oromoo, Afaan Somaaleefi Afaan Afaar xumuramuu kaasaniiru.
Kan Afaan Tigree hojjetamaa jiraachuufi Afaanoonni hojiin turjumaanaa xumuraman gara naannoleetti ergamuun kutaaleen hawaasaa sadarkaan jiran irratti mari’achuun akka hubatan hojjetamaa jiraachuu ibsuu usaanii TOI gabaaseera.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply