Wed. May 22nd, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Artist Dokkilee (Wandawsan Biraanuu) dhibee onnee Isa mudateen boqote.


Abbaa ijoollee shanii kan ta’e Komediyaan Wandiwasan Birhaanuu (Dokleen) sababa dhukkuba onneetiin umriisaa waggaa 57tti kaleessa Ameerikaatti boqote.

Artiisti Wandawasan Birhaanuun waggoota 20 darbaniif aartii gama komeediin hojiilee bashannansiisoofi barsiisoo ummata biraan ga’aa ture.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply