Sat. May 18th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Xiyyaarri daandii qilleensa Chaayinaa Easter namoota 132 qabatee ture balaan mudate

Xiyyaarri daandii qilleensaa Chaayinaa ‘Easter’ namoota 132 qabatee ture bulchiinsa Guwangizhii keessatti kufee caccabuu qondaaltoonni mirkaneessan.

Xiyyaaricha keessa imaltoota 123 fi miseensoota hojjattoota xiyyarichaa sagal akka turan Bulchiinsi Siiviil Aviyeeshinii Chaayinaa (CAA)n beeksiisera.

Hanga ammaatti sababiin balaa xiyyaara kanaafi lakkoofsi namoota miidhaman hin baramne.

Xiyyaarri Boeing 737-800 erga gaarreen naannoo Wuzhou jedhamu keessatti kufeen booda dho’insiifi bosona keessatti ibiddi qabachuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru.

Gareeleen lubbuu baraartotaa naannichatti bobbaafamaniiru. Akkasumas Bulchiinsii Siiviil Aviyeeshiinii Chaayinaa qondaaltoota bakka balaan kun mudateetti bobbaasu himeera.

Xiyyaarri lakkoosfi balaliinsa isaa MU5735 ta’e kun akka biyyaatti sa’aatii 13:11 (05:11 GMT) irratti Kumiing irraa kan ka’e yoo ta’u, sa’aatii 15:05 irratti Guwangizhii qubata jedhamee eegamaa ture.

Marsariitiiwwan balaliinsa xiyyaaraa hordofan gamasaanitiin, xiyyaarichi gara sa’aatii tokkoo oliitiif qilleensa keessa turuufi bakka qubannaa isaatti dhiyaachaa akka ture gabaasan.

Akka dhaabbanni balaliiwwan xiyyaaraa hordofu ‘FlightRadar24’ jedhutti odeeffannoon yeroo dhumaatiif xiyyaricha irraa argame xiyyaarichi sa’aatii biyyaatiin 14:22 irratti ol fageenya miila 3,225 irra balali’aa ture.

Maddi: BBC

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply