Sun. Jul 21st, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Daabboon Shaggar Boru gabaaf dhiyaachuu ni eegala

Daabboon Shaggar Boru gabaaf dhiyaachuu kan eegalu ta’uu Kaantibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen ibsan.

Aadde Adaanach dhiibbaa baballiin gatii qaala’insa jireenyaa irratti qabu hir’isuuf; nyaata soorataa irratti xiyyeeffannoon hojjatamaa jiraachuu ibsaniiru.

Keessattuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti gargaarsa mootummaan kan raabsamaa jiru Zayitii fi Daabboo ilaalchisee xiyyeeffannoo addaa itti kennamee hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru.

Zayita seeraan ala kuufamee argame dabalatee iddoolee dhiyoo garagaraatii akka dhiyaatan taasiisuun yeroof Zayinni nyaataa liitirri miiliyoonni 2 ol raabsamaa jiraachuu himaniiru.

Kana ta’uu isaatiin jiraattonni magaalichaa galii gadi aanaan qaban Dukkaana raabsitoota naannoo isaanitti argamu deemuun oomishaalee kanneen argachuu kan danda’an ta’uu eeraniiru.

Daabboon Shaggar haaromsa warshaa fi sababa daballii gatii qamadiin oomisha dhaabee akka turuu kaasuun, Bulchiinsi magaalichaa Daabboo Shaggariif Birrii miiliyoona dhibba 6 fi miiliyoona 13 deeggarsa taasiisuu dubbataniiru.

Akkasumas Birrii miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 98n haaromsa gochuun waliigalatti Birrii miiliyoona dhibba 8 fi miiliyoona 12 ramaduun oomisha Daabboo eegalchiisuun danda’ameera jedhan.

Oomishni Daabboo Shaggar boruu eegalee gara gabaatti kan dhiyaatu ta’uu fi haaluma wal fakkaatuun hawaasni giddugaloota Daabboon Shaggar itti raabsamuu Daabboo argachuu ni danda’a jedhan Fuula Feesbuukii isaaniin.

FBC

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply