Tue. Jul 16th, 2024

Jaarmiyaaleen gargaarsaa iddoowwan haleellaan jiru akka hin deemne mootummaan Itoophiyaa akeekkachiise

Konkolaattota fe'umsaan jiran

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

MADDA SUURAA, AFP

Waraanni kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf deemaa jiru lammiilee biyyattii naannawa kana jiran rakkoo namoomaa hedduuf saaxileera.

Waraanni kun yeroof tasgabbaa’ee, mariin nageenyaas abdachiisaa ta’ee ture.

Erga bifa haaraan eegalee garuu tattaaffiiwwan marii nageenyaa abdiidhaan eegamaa turan gufataniiru.

Ministeerri Tajaajila Kominikeeshninii Federaalaa dhimma kanarratti ibsa baaseen humnoonni TPLF konkolaattota gargaarsa namoomaa fe’anii gara naannoo Tigraay imalan waraanaaf itti fayyadamaa jira jedhe.

Mootummaan waraana kana dhiibamee itti seenuu hima, waraanicha nagaan xumuruu fi lammiilee miidhamaniif deeggarsi akka qaqqabuufis tattaaffii gochaa turuu himeera.

Haata’u malee humnoonni TPLF- kan mootummaan shororkeessaa jedhuun, konkolaattoota deeggarsa namoomaa fe’anii gara Tigraay imalan waraanaaf itti fayyadamaa turuu eere ibsi Ministeera tajaajila Kominikeeshinii kun.

Inumaa gargaarsa namoomaa jaarmiyaaleen gargaarsaa UN dhiyeessan hidhattoota isaaf dabarsee kennaa ture jechuun TPLF himata mootummaan.

Jaarmiyaaleen idil-addunyaa gareen TPLF seerota idil-addunyaa sarbuurraa akka of qusatu gochuufi gargaarsa seenus dhimma barbaachiseef qofaa akka oolu gochuuf dirqama qabu jedha ibsi kun.

Mootummaan waraana gama TPLF’n lammiileerratti baname jedhu ittisuuf dirqama isaa ba’uuf haleellaa wayita gaggeessutti jaarmiyaaleen gargaarsa namoomaa imaluurraa akka of qusatan mootummaan Itoophiyaa dhaameera.

Dabalees jaarmiyaaleen gargaarsaa UN kunneen konkolaattonni isaanii garee shororkeessaa TPLF’n tajaajiluu dhabuusaa mirkaneessuu qabu jechuun mootummaan akeekkachiiseera.

BBC News Afaan Oromoo

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply