Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Bara baajataa 2015 magaaloonni Baadiyyaa 280 tajaajila Elektirikaa ni argatu – Tajaajila Elektirikii Itoophiyaa

Finfinnee, Fulbaana 5, 2015 (FBC) – Tajaajilli Elektirikaa Ityoophiyaa bara baajataa 2015 magaaloota Baadiyyaa 280 tajaajila Elektirikaa qaqqabsiisuuf hojjechaa jiraachuu beeksiise.

Hoggantoonnii fi itti gaafatamtoonni dameewwan hundaa kallattii hojii fi karoora bara 2015 irratti magaalaa Adaamaatti mari’ataa jiru.

Bara baajataa kana magaalootaa fi naannawaa baadiyyaa 280 fayyadamtoota Tajaajila Elektirikaa taasiisuuf hojjetamaa jiraachuu Hojii Raawwachiisaa Olaanaan dhaabbatichaa Injinar Shifarraaw Taliilaan ibsaniiru.

Maamiltoota miiliyoona 1.2 horachuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuus eeraniiru.

Bara baajataa darbe magaaloota Baadiyyaa 204 fayyadamoo tajaajila Elektirikaa taasiisuun danda’amuu fi maamiltoonni haaraam kumni dhibbi 3 fi kumni 67 fi 466 horatamuu kaasaniiru.

Bara baajataa 2015 Gurgurtaa Elektirikaa fi tajaajiloota adda addaarraa galii Birrii biiliyoona 43.1 walitti qabuuf karoorfamuu himaniiru.

Maddi: FBC

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply