Mon. May 27th, 2024

Komishinara Koomishinii Hoggansa Sodaa Balaa kan turan Obbo Mitikkuu Kaasaa to’ataman

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Komishinara Koomishinii Hoggansa Sodaa Balaa kan turan Obbo Mitikkuu Kaasaa to’annoo jala oolaniiru.

Koomishinarichi yakka malaanmaltummaan shakkamuun Poolisii Federaalaan to’atamaniiru.

Itti Gaafatamaan Qajeelcha Qorannoo Yakkoota Malaanmaltummaa Qajeelcha Waliigalaa Qorannoo Yakkaa Poolisii Federaalaa Gargaaraa Koomishinaraa Taaddalaa Ayyalaa, koomishinarichaa kan to’annoo jala oolan abbaa qabeenyaa Waldaa Tola Ooltummaa Elshaadaay jedhamu waliin ta’uun yakka malaanmaltummaa raawwachuun shakkamuu ibsan.

Dhaabbanni Elshaadaay jedhamu Awaash, Adaamaa, Hawaasaa, Injibaaraa fi naannawaa birootti buqqaatonni jiru jechuun bakka buqqaatonni hinjirretti irra deddeebiin midhaan gargaarsaa fi uffannalee gurguruun mana jireenyaa shakkamaaf bituu qorannoon mirkanaa’uu ibsaniiru.

Poolisiinis shakkamaarratti hordoffii bal’aa gaggeessaa turuu ibsuu isaanii EBC gabaaseera.

(FBC)

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply