Sun. Sep 24th, 2023

Author: Admin

Manni Murtii Ol’aanaa Godina Buunnoo Beddellee hojjataa Mana Murtichaa gocha dallalummaa irratti bobba’uun abbaa dhimmaa irraa qarshii 48,000 fudhateera ittiin jedhe hidhaa cimaa fi adabbii maallaqaan akka adabamu itti murteessee jira

OOLMAA DHADDACHAA Manni Murtii Ol’aanaa Godina Buunnoo Beddellee hojjataa Mana Murtichaa gocha dallalummaa irratti bobba’uun abbaa dhimmaa irraa qarshii 48,000 fudhateera ittiin jedhe hidhaa cimaa fi adabbii maallaqaan akka adabamu…