Wed. Sep 20th, 2023

Hirmaattota Ayyaana Qullubbii Gabreel irraa Hattuun Mobaayilii 5 fi qabeenya biroo hate to’atame

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Hanni Gufuu Qabeenyaati !!
??????????

Namichi qabeenya namoota adda addaa hate to’atameera.

Hanni babal’atee waan jiruuf; sochiiwwan taasifnuuf of eeggannoo haa goonu. Namichi Maqaan isaa Mikaa’el Masgabuu W/Georgis jedhamu Finfinnee irraa Ayyaana Gabreelii sababeeffaachuun gara Qulluubbii deemuun qabeenyaa namootaa hate qabame!
qabeenyan qabamees:
Moobaaylii
?Sumsung-5
?Infinix -4
?Moobaaylii xiqqoo-1
?Siimkaardii firii-8 fi
?Qarshii 8000
Namoota Ayyaana kabajan irraa hatuun gara Finfinneetti osoo deebi’aa jiru God/Ha/Lixaa Bul/Mag/Ciroo Sakkatta’uumsa Keellaa irratti Gaggeeffamaa jiruun Kan to’atame tahuu , It/A/Dar/Pol/Mag/Ciroo Gar/Insp Kaasahuun Baayisaa ibsanii jiru.
Nagaan hunda keenyaaf!

Odeeffannoon Wayitaawaan bakka jirtanitti akka isin dhaqqabuuf fuula miidiyaa hawaasaa Poolisii Oromiyaa irraa yoo argachuu feetan:

Δ Yeroo hunda waan nu waliin jirtanii? ?????????!

P??????? O??????? poolisii Ummataa.

?????? ?????? ??????????

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply